IMG_8752

การเยี่ยมชมสาขาวิชาของคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ทางสาขาวิชารังสีวิทยา นำโดย รศ.ดร.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร หัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ อาคาร MRI และเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในภาควิชา

  

Comments are closed.