ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชารังสีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2568

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน รังสีวิทยา ขอนแก่น Radiology KKU 2568 เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีรักษาและมะเร็ง ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (CARI KKU สาขาวิชารังสีวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับการ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (CARI KKU สาขาวิชารังสีวิทยา)

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย (CARI สาขาวิชารังสีวิทยา) สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาส "จดลิขสิ ...

resident KKU

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 4 อัตรา สาขารังสีรักษาและมะ เร็งวิทยา 2 อัตรา อนุสาขาภาพวินิ ...

นักวิจัย มข.พัฒนาระบบ BiTNet แพลตฟอร์ม AI ตัวแรกของโลกเพื่อการวิเคราะห์ความผิดปกติภาพถ่ายอัลตราซาวน์ในช่องท้องส่วนบนและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของโลก“BiTNet แพลตฟอร์ ...