นักวิจัย มข.พัฒนาระบบ BiTNet แพลตฟอร์ม AI ตัวแรกของโลกเพื่อการวิเคราะห์ความผิดปกติภาพถ่ายอัลตราซาวน์ในช่องท้องส่วนบนและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของโลก“BiTNet แพลตฟอร์ ...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร ที่ได้รับรางวัลจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชารังสีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร ที่ได้รับ 2 รางวัลด้านงานวิจัยจากงานประชุมใหญ่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชารังส ...

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1.1

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1.1

Resident Radiology KKU (1)neuro

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท Neuroimaging fellowship ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-363-614 หรือ www ...

**ประกาศ**รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย

หน่วยรังสีนิจฉัย สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย จำนวน 5 อัตรา สามารถสมัครได้ทาง https://w ...

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์จำนวน 2 ตำแหน่ง ***กำหนดสอบสัมภาษณ์ที่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...