Diagnostic Radiology Conferences

Diagnostic Radiology Conferences

สัมมนารังสีวินิจฉัย

Read More

Diagnostic Radiology Consultation

Diagnostic Radiology Consultation

ปรึกษาทางรังสีวินิจฉัย

Read More

ตารางเวรภาควิชา

ตารางเวรภาควิชา

ตารางเวรภาควิชา

Read More

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชารังสีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  Download ใบสมัคร 

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 อ.ดร.วรนันท์ คีรีสัตยกุล ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รศ.พญ.นฤมล เชาวน์สุวรรณกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” (อยู่ระหว่างพิจารณานำความกราบบังคลทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง) 2.ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 อ.พญ.นิภาพร เตวัฒนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

งานปีใหม่สาขาวิชารังสีวิทยา 2566

วันที่ 7 มกราคม 2566 ทางสาขารังสีวิทยา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดงานปีใหม่ของสาขาวิชา ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาขาต่างๆได้กล่าวอวยพร นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่บุคคลากรดีเด่นประจำปีของภาควิชา และการจับฉลากของรางวัลอีกมากมาย รายชื่อบุคคลากรดีเด่นของสาขาวิชาประจำปี 2566   

การเยี่ยมชมสาขาวิชาของคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ทางสาขาวิชารังสีวิทยา นำโดย รศ.ดร.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร หัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ อาคาร MRI และเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในภาควิชา   

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รศ.พญ.ชลิดา อภินิเวศ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ผศ.พญ.พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Neuroimaging fellowship)ประจำปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท Download ใบสมัคร ติดต่อสอบถาม 043-363178, 043-363-614 หรือ https://www.facebook.com/RadiologyMDKKU/

***ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา***

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 2 สาขา ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 ดังนี้ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์          จำนวน  1  อัตรา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  จำนวน  1 อัตรา

ประชุมวิชาการสาขารังสีวิทยา “Cutting edge in E-san Radiology 2022” วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ทางสาขาวิชาได้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ Cutting edge in Esan Radiology 2022 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงานได้รับความสนใจการฟังบรรยายจากรังสีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักรังสีเทคนิคเป็นจำนวนมาก

ประชุมวิชาการสาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2565

ประชุมวิชาการสาขารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2565 Cutting edge in Esan Radiology 2022 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วน!!! ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ รับฟรี ของที่ระลึกสุดพิเศษ ที่หน้างาน คลิ๊กเลย https://forms.gle/krKXhhYXR7VaUMVaA

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล “อาจารย์ตัวอย่างชั้นคลินิก” ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ทางสาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง อาจารย์ประจำสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล “อาจารย์ตัวอย่างชั้นคลินิก” คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชารังสีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  Download ใบสมัคร 

RADIOactivity: พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทางภาควิชารังสีวิทยา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา ที่อาคาร MRI โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส ผู้บริหารภาควิชา และคณาจารย์มาร่วมงาน และคณาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ประจำปี 2564 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชารังสีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ประจำปี 2564 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่่มีผลงานด้านการวิจัยดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างอันดีสืบไป

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ2) ประจำปี 2565

Download File ==> Click Here สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รับสมัคร 16 – 28 มี.ค. 65 สัมภาษณ์ 1 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย รับสมัคร 16 มี.ค. – 18 เม.ย. 65 สัมภาษณ์ 21 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-363614 ต่อ 18, 043-363178 คุณฉวีวรรณ

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวินิจฉัย  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

ภาควิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ภาควิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการและสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อ.พญ.อรุณนิตย์ บุญรอด ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อ.พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อ.พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Ph.D. in Epidemiology and Biostatistics (International Program) ผศ.พญ.พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร International Short Course Training in Research Methodology & Biostatistics

RADIOactivity: พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1ุ6 กันยายน 2564 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดวิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ hybrid activity โดยการถ่ายทอดผ่านทาง Zoom เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ ในโอกาสนี้ ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 และ ปี 2564

ภาควิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้ารับโล่รางวัลจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้  ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ พรหมศร ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 ประเภท Clinical research อายุ 40 ปีขึ้นไป รางวัลที่ 3 จากผลงานวิจัยเรื่อง Evaluation of the diagnostic performance of apparent diffusion coefficient (ADC) values on diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI) in differentiating between benign and metastatic lymph

คณะแพทยศาสตร์ เพิ่มห้อง MRI เสริมความเป็นเลิศในการตรวจวินิจฉัย

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดตัวเครื่องตรวจ MRI ความแรง สนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา เพิ่มศักยภาพและความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เข้ารับบริการ          เครื่อง MRI 1.5 เทสลา จะมีความสามารถในการตรวจหาโรคในอวยัวะต่างๆ ได้รายละเอียด และความคมชัดที่มากขึ้น ทำการตรวจได้มากชนิดภายในระยะเวลาการตรวจที่สั้นลง ครอบคลุมเกือบทุกส่วนในร่างกาย อาทิเช่น โรคทางสมอง โรคหัวใจ เต้านมสตรี ช่องท้อง กระดูกสันหลัง และไขสันหลัง อวัยวะในอุ้งเชิงกราน หลอดเลือดสมองและลำตัว ความผิดปกติของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกระดูกส่วนต่างๆ เส้นเอ็นบริเวณข้อกระดูก เป็นต้น รวมไปถึงการตรวจอวยัวะอื่นๆ ที่ไม่สามารถตรวจพบด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือในผู้ป่วยที่ไม่สามารถตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และใช้สารทึบแสงได้ เช่น ผู้ป่วย ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสี หรือผู้ป่วยในภาวะไตวาย รวมทั้งมีซอฟท์แวร์พิเศษที่ทันสมัยเพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยแยกโรคที่มีความซับซ้อนได้ และการตรวจเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ MR elastography

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ DMSc Award

ภาควิชารังสีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award และโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภท หนังสือ/ตำราทางการแพทย์ เรื่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Advanced Diagnostic Cardiovascular Imaging) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 29 “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

RADIOactivity: การปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาได้จัดการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งหมด 14 คน ซึ่งประกอบไปด้วยสาขารังสีวินิจฉัย 11 คน สาขารังสีรักษา 2 คนและสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 คน โดยมีหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ให้การต้อนรับและแนะนำการฝึกอบรม 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ 2) สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ 2) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พรภาควิชารังสีวิทยา โทร. 043-363895-6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด – สาขารังสีวินิิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัวประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท