ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล “อาจารย์ตัวอย่างชั้นคลินิก” ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ทางสาขาวิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง
อาจารย์ประจำสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย เนื่องในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล “อาจารย์ตัวอย่างชั้นคลินิก” คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

Comments are closed.