ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร ที่ได้รับรางวัลจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สาขาวิชารังสีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร ที่ได้รับ 2 รางวัลด้านงานวิจัยจากงานประชุมใหญ่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ได้แก่

Best research for innovation award: Title: Radiomics; Spinal TB vs Spinal metastasis

Best young investigator award: Title: Radiomics; Spinal TB vs Spinal metastasis

Comments are closed.