ประกาศแจ้งเรื่องรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศแจ้งปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

เนื่องจากได้รับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ครบตามจำนวนศักยภาพของสาขาแล้ว

25 ตุลาคม 2562

Comments are closed.