DSC_0567

RADIOactivity: พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทางภาควิชารังสีวิทยา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา ที่อาคาร MRI โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส ผู้บริหารภาควิชา และคณาจารย์มาร่วมงาน และคณาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2565

Comments are closed.