เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

resident KKU

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 4 อัตรา

สาขารังสีรักษาและมะ

เร็งวิทยา 2 อัตรา

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 2 อัตรา

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 1 อัตรา

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉวีวรรณ 043363614

หรือทาง facebook 

Comments are closed.