เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม สาขาวิชารังสีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฉวีวรรณ ศรีไชยปลัด ธุรการสาขาวิชารังสีวิทยา โทร. 043-363178 หรือ E-mail : schawe@kku.ac.th

Comments are closed.