โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่รังสีเทคนิค ม.ขอนแก่น

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่รังสีเทคนิค ม.ขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรังสีเทคนิค ทำให้พี่ได้รู้จักน้อง เชื่อมต่อสายรหัส ทำกิจกรรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการเพื่อให้ความรู้และอัพเดทเทคโนโลยีทางการแพทย์ และทางรังสีเทคนิคอีกด้วย

วันที่จัดงาน: 8-9 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : งานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสิริคุณากร

  • ฟรีค่าลงทะเบียน สำหรับศิษย์เก่ารังสีเทคนิค ม.ขอนแก่น และ นศ. PACS
  • รับจำนวนจำกัดเพีย 100 ท่าน (สำหรับศิษย์เก่า รับ 90 คน , บุคคลภายนอก 10 คน)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   “สานสัมพันธ์น้องพี่ RT KKU #1”

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่า 1200 บาท (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม งานเลี้ยงสังสรรค์ ค่าอุปกรณ์สิ่งของบริจาค เสื้อที่ระลึก)

8.30 -11.00 น. ทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการร่วมกับน้องเด็กๆบ้านแคนทอง และบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง มีรถรับส่งจากอาคาร MRI ไปยังบ้านแคนทอง

11.00 -12.00 น. สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

12.00-13.00 น. น้องพี่รังสี รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ บริเวณคณะสัตวแพทย์

13.00-15.30 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ และเชื่อมสายรหัส ณ บริเวณสระพลาสติก

15.30-17.30 น. ทำภาระกิจส่วนตัว

17.30-22.00 น. งานคืนสู่เหย้าและศิษย์เก่าดีเด่น “สานสัมพันธ์น้องพี่ RT KKU #1” ณ ห้องนภาลัย ราชาวดี รีสอร์ท & โฮเทล

  • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ติดตาม ท่านละ 500 บาท
  • ค่าเสื้อที่ระลึก (กรณีสั่งเพิ่ม) ตัวละ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่/งานสังสรรค์รังสี น้องพี่ มข.   
สามารถดำเนินการทางออนไลน์ ได้ตาม QR  code หรือ link https://goo.gl/forms/FPDG2DZZR2Lk3FCM2

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

*แจ้งการโอนเงิน 1200 บาท สำหรับค่ากิจกรรม มายังชื่อบัญชี นายบรรจง เขื่อนแก้ว บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี 793-281662-6 สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุณาแนบไฟล์/slip การโอนเงิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (facebook: radiotech kku)

ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว 081-261-1963

รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ 089-5723030

อ.ดร. ธวัชชัย ปราบศัตรู 095-763-8370

Comments are closed.