ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชารังสีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2568

resident KKU

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

resident KKU

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 4 อัตรา

สาขารังสีรักษาและมะ

เร็งวิทยา 2 อัตรา

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 2 อัตรา

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 1 อัตรา

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉวีวรรณ 043363614

หรือทาง facebook 

Resident Radiology KKU (1)neuro

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ประกาศรับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

Neuroimaging fellowship

ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-363-614 หรือ www.facebook.com/RadiologyMDKKU

รายละเอียดและใบรับสมัคร คลิ๊ก

**ประกาศ**รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย

หน่วยรังสีนิจฉัย สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย จำนวน 5 อัตรา

สามารถสมัครได้ทาง https://www.rcrt.or.th/สมัครแพทย์ประจำบ้าน-67/

ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-363-614 หรือ www.facebook.com/RadiologyMDKKU

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และคู่มือ

มคว. 1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย click

มคว. 2. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดย สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน 2566 สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click