1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางภาพวินิจฉัยเต้านม 2. ศูนย์ความเป็นเลิศ CT and MRI 3. ศูนย์ความเป็นเลิศรังสีร่วมรักษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)