หน่วยรังสีวินิจฉัย

ขอบเขตการให้บริการ

1. บริการตรวจเอกซเรย์ทั่วไปร่วมกับการใช้อุปกรณ์รับรังสีระบบดิจิทัล และ ส่งภาพผ่านระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (PACS)
2. บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่

  • ตรวจวินิจฉัยตามอวัยวะต่างๆในร่างกายและสร้างภาพทั้ง 2 และ 3 มิติ
  • ตรวจหาความผิดปกติระบบหลอดเลือด (Computed Tomography Angiography)
  • ตรวจหาระดับหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Calcium Score)
  • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Cardiac CT and Coronary artery CT)
  • ตรวจหาความผิดปกติภายในลำไส้ใหญ่ (CT Colonoscopy)

3. บริการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ (MRI ; Magnetic Resonance Imaging) ได้แก่
   ตรวจวินิจฉัยตามอวัยวะต่างๆในร่างกายและสร้างภาพทั้ง 2 และ 3 มิติ
   ตรวจหัวใจและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Cardiac MRI, Coronary artery MRI)
   ตรวจและวิเคราะห์สารเคมีในร่างกาย (Magnetic Resonance Spectroscopy ; MRS)
   ตรวจการทำงานของสมอง (Functional MRI ; fMRI)
   ตรวจหลอดเลือดในร่างกาย (Magnetic Resonance Angiogram)
4. บริการตรวจด้วยเครื่อง Digital Subtraction Angiography (DSA) สามารถตรวจหาความผิดปกติหลอดเลือดและให้บริการทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่
    ตรวจและวินิจฉัยโรคทางหลอดเลือดระบบประสาทและลำตัว (Angiogram)
   รังสีร่วมรักษาของระบบประสาทและลำตัว (Interventional Neuroradiology and Body Interventional Radiology)
   การระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนัง (PTBD)
   การอุดกั้นหลอดเลือด (Embolization)
   การให้ยาเคมีบำบัดและสารอุดกั้นผ่านหลอดเลือดแดงสู่ก้อนมะเร็งตับโดยตรง (TOCE)
   การระบายหนองผ่านทางผิวหนัง (PCD)
   การเจาะดูดหรือตัดชิ้นเนื้อ ร่วมกับการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องอัลตราซาวด์
5. ตรวจระบบทางเดินอาหารและอื่นๆด้วยเครื่องดิจิตอลฟลูออโรสโคปี (Digital Fluoroscopy)
6. ตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่ (Mammography)
7. บริการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
8. บริการตรวจถ่ายภาพทางรังสี ณ ห้องตรวจฉุกเฉิน และ บริการถ่ายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ (mobile x-ray) ที่หอผู้ป่วยด้วย เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล