รับสมัคร, แพทย์ใช้ทุน, รังสีวิทยา, ขอนแก่น, Radiology, KKU