ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ เทคนิคเชี่ยน และพยาบาล
ภาควิชารังสีวิทยา
ที่กำลังมีงานวิจัย สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอผู้ช่วยนักวิจัย ไปช่วยในโครงการวิจัยของท่านได้
ตาม QR Code นี้

หรือกด Link นี้
=> https://forms.gle/V4EVxpG7PwXZg9dC8 <=

Comments are closed.