รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

จำนวน 2 ตำแหน่ง 

***กำหนดสอบสัมภาษณ์ที่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (on site

***วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.