สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมรังสีแพทย์เด็ก จัดประชุมวิชาการ  Pediatric Radiology In a Nutshell

สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมรังสีแพทย์เด็ก จัดประชุมวิชาการ  Pediatric Radiology In a Nutshell
 
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR code หรือไปที่ลิงค์ http://kku.world/xebct
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉวีวรรณ โทร 043-363178, 043-363614
 

Comments are closed.