ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชารังสีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2568

ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือก พชท.ปีการศึกษา 2567

Resident Radiology KKU (1)neuro

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ประกาศรับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

Neuroimaging fellowship

ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-363-614 หรือ www.facebook.com/RadiologyMDKKU

รายละเอียดและใบรับสมัคร คลิ๊ก

**ประกาศ**รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย

หน่วยรังสีนิจฉัย สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำหน่วยวินิจฉัย จำนวน 5 อัตรา

สามารถสมัครได้ทาง https://www.rcrt.or.th/สมัครแพทย์ประจำบ้าน-67/

ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-363-614 หรือ www.facebook.com/RadiologyMDKKU