ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาวิชารังสีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2568

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (CARI KKU สาขาวิชารังสีวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (CARI KKU สาขาวิชารังสีวิทยา)

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย (CARI สาขาวิชารังสีวิทยา)
สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวพิชญาภา สมพรมมา
2 นางสาวศิริมา จันทร์หล้า ขาดหลักฐานใบรับรองแพทย์
ส่งภายในวันที่ 10 เม.ย. 67
3 นางสาวชุติญา วรรณการคูณ
4 นางสาวพนัชกร สุเทวี
5 นางสาวบุษบาวรรณ โพธิ์ศรี
6 นางสาวชยาภรณ์ ฆารชม

 

 วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
        ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ปี 5 สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         

วิธีการสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

.
ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

.
สอบสัมภาษณ์

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

*** (จะประกาศผลฯ ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชารังสีวิทยา http://www.radiology.kku.ac.th และ Facebook Page สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ***

.

Download File => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ