ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย CASCAP ภาควิชารังสีวิทยา

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ได้แก่
นางสาวพรพิมล เดชศิริ

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวภายใน 30 ธันวาคม 2564 8.30 -16.30 น. ที่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
043-363614 เตชภณ (ในวันและเวลาราชการ) 

Comments are closed.