โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “อัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 32”

This image has an empty alt attribute; its file name is ultrasound-1200x500-1024x427.jpg

ขอแจ้งงดการอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัส COVID-19

ขอเชิญ แพทย์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “อัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 32”

วันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม MRI และ ห้อง Morning Conference, ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางภาควิชาฯ จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียน ผ่านทาง อีเมล หากได้รับและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่
คุณฉวีวรรณ 043-363178, คุณมนสิชา (การเงิน)
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download
ไฟล์ หนังสือประชาสัมพันธ์
ไฟล์ หนังสือรับรองอนุมัติโครงการฝึกอบรม

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

Comments are closed.