305109732_625559172429894_7860155418591423797_n

***ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา***

สาขาวิชารังสีวิทยา ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 2 สาขา ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 ดังนี้

  • สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์          จำนวน  1  อัตรา
  • สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  จำนวน  1 อัตรา

Comments are closed.