ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (โดยวิธีรับตรงอิสระ)

 

ผลการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.สาขารังสีเทคนิค

 

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

ติดตามข่าวสาร หลักสูตรรังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ facebook: radiotech kku

“”ยินดีต้อนรับ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 55 สู่รั้วมอดินแดง””

Comments are closed.