(รอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค  รอบที่ 5  (โดยวิธีรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค (รอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม)

๑. สอบสัมภาษณ์ (รอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนและรายงานตัวสอบสัมภาษณ์เวลา ๘.๔๕-๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๒. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา รังสีเทคนิค (รอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม) ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th/และเว็บไซต์ภาควิชารังสีวิทยา www.radiology.kku.ac.th

ตำแหน่งสถานที่สอบสัมภาษณ์
ห้อง 5AB ชั้น 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B028’11.2%22N+102%C2%B049’44.4%22E/@16.4698523,102.8285126,19.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d16.46978!4d102.829?shorturl=1

Facebook : Radiotech kku

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0957638370 (อ.ดร.ธวัชชัย ปราบศัตรู)

Comments are closed.