(รอบเพิ่มเติม) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

(รอบเพิ่มเติม) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขารังสีเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (โดยวิธีรับตรงอิสระ)

ผลการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.สาขารังสีเทคนิค (รอบเพิ่มเติม)

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

 ติดตามข่าวสาร หลักสูตรรังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่ facebook: radiotech kku

“”ยินดีต้อนรับ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 55 สู่รั้วมอดินแดง””

Comments are closed.