ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (CARI KKU สาขาวิชารังสีวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (CARI KKU สาขาวิชารังสีวิทยา)

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย (CARI สาขาวิชารังสีวิทยา)
สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวพิชญาภา สมพรมมา
2 นางสาวศิริมา จันทร์หล้า ขาดหลักฐานใบรับรองแพทย์
ส่งภายในวันที่ 10 เม.ย. 67
3 นางสาวชุติญา วรรณการคูณ
4 นางสาวพนัชกร สุเทวี
5 นางสาวบุษบาวรรณ โพธิ์ศรี
6 นางสาวชยาภรณ์ ฆารชม

 

 วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
        ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ปี 5 สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         

วิธีการสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

.
ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

.
สอบสัมภาษณ์

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

*** (จะประกาศผลฯ ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชารังสีวิทยา http://www.radiology.kku.ac.th และ Facebook Page สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ***

.

Download File => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1.1

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1.1