ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1.1

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1.1

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม สาขาวิชารังสีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฉวีวรรณ ศรีไชยปลัด ธุรการสาขาวิชารังสีวิทยา โทร. 043-363178 หรือ E-mail : schawe@kku.ac.th

แจ้งวันสอบสัมภาษณ์ แพทย์ใช้ทุนสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ปีการศึกษา 2566

กำหนดสอบสัมภาษณ์ แพทย์ใช้ทุนสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร MRI แบบ onsite (สำหรับผู้สมัครจากสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และสอบสัมภาษณ์ทาง online โดยแจ้ง link Zoom ทาง e-mail สำหรับแพทย์ต่างสถาบัน