โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “อัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 31”

ขอเชิญ แพทย์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “อัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 31”

วันที่ 6 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม MRI และ ห้อง Morning Conference, ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** ปิดรับลงทะเบียนแล้ว**

ทางภาควิชาฯ จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียน ผ่านทาง อีเมล หรือ โทรศัพท์ หาได้รับและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครติดต่อได้ที่
คุณฉวีวรรณ 043-363178 คุณสุกัญญา 043-363614
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไฟล์ หนังสือประชาสัมพันธ์
ไฟล์ หนังสือรับรอง อนุมัติโครงการฝึกอบรม

Comments are closed.