ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ 2) สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ 2) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร
ภาควิชารังสีวิทยา โทร. 043-363895-6 ในวันและเวลาราชการ

Comments are closed.