ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ2) ประจำปี 2565

Download File ==> Click Here

  • สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
    รับสมัคร 16 – 28 มี.ค. 65
    สัมภาษณ์ 1 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง)
  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
    รับสมัคร 16 มี.ค. – 18 เม.ย. 65
    สัมภาษณ์ 21 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-363614 ต่อ 18, 043-363178 คุณฉวีวรรณ
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ในวันและเวลาราชการ –

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ 2) สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ 2) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร
ภาควิชารังสีวิทยา โทร. 043-363895-6 ในวันและเวลาราชการ

การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ 2563


Handout for Sessions

ระเบียบวิธีวิจัยและการวิพากย์บทความวิจัย โดย อ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

QR ระเบียบวิธีวิจัยและการวิพากย์บทความวิจัย โดย อ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

สถิติพื้นฐานในงานวิจัย โดย อ.จิตรจิรา ไชยฤทธิ์

QR สถิติพื้นฐานในงานวิจัย โดย อ.จิตรจิรา ไชยฤทธิ์

Diagnostic Study โดย ผศ.ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์

Prognostic Study โดย รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

QR Prognostic Study โดย รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

Intervention Study โดย อ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์

Systematic Review โดย พญ.ธนธรณ์ สวาสดิพันธ์

QR Systematic Review โดย พญ.ธนธรณ์ สวาสดิพันธ์

แบบประเมินการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

แบบประเมินการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

Video การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ => คลิกที่นี่

Video การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ – Google ไดรฟ์ https://kku.world/fz4nk