แจ้งวันสอบสัมภาษณ์ แพทย์ใช้ทุนสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ปีการศึกษา 2566

กำหนดสอบสัมภาษณ์ แพทย์ใช้ทุนสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร MRI แบบ onsite (สำหรับผู้สมัครจากสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และสอบสัมภาษณ์ทาง online โดยแจ้ง link Zoom ทาง e-mail สำหรับแพทย์ต่างสถาบัน

Comments are closed.