แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ประจำปี 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ประจำปี 2565

สอบสัมภาษณ์แบบ Online (Zoom Meeting) วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
โดย Link เข้าสอบสัมภาษณ์จะแจ้งทาง Email ของผู้สมัคร

————————————————-

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ประจำปี 2565

สอบสัมภาษณ์แบบ Online (Zoom Meeting) วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
โดย Link เข้าสอบสัมภาษณ์จะแจ้งทาง Email ของผู้สมัคร

————————————————

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาพวินิจฉัยเต้านม ประจำปี 2565

สอบสัมภาษณ์แบบ Online (Zoom Meeting) วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (แก้ไขจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564)
โดย Link เข้าสอบสัมภาษณ์จะแจ้งทาง Email ของผู้สมัคร

————————————————-

ติดต่อสอบภามข้อมูลเพิ่มเติม
ฉวีวรรณ ศรีไชยปลัด ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น 
โทร. 043-363178 ในวันและเวลาราชการ

Comments are closed.