ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ2) ประจำปี 2565

Download File ==> Click Here

  • สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
    รับสมัคร 16 – 28 มี.ค. 65
    สัมภาษณ์ 1 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง)
  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
    รับสมัคร 16 มี.ค. – 18 เม.ย. 65
    สัมภาษณ์ 21 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-363614 ต่อ 18, 043-363178 คุณฉวีวรรณ
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ในวันและเวลาราชการ –

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ประจำปี 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ประจำปี 2565

สอบสัมภาษณ์แบบ Online (Zoom Meeting) วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
โดย Link เข้าสอบสัมภาษณ์จะแจ้งทาง Email ของผู้สมัคร

————————————————-

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ประจำปี 2565

สอบสัมภาษณ์แบบ Online (Zoom Meeting) วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
โดย Link เข้าสอบสัมภาษณ์จะแจ้งทาง Email ของผู้สมัคร

————————————————

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาพวินิจฉัยเต้านม ประจำปี 2565

สอบสัมภาษณ์แบบ Online (Zoom Meeting) วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (แก้ไขจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564)
โดย Link เข้าสอบสัมภาษณ์จะแจ้งทาง Email ของผู้สมัคร

————————————————-

ติดต่อสอบภามข้อมูลเพิ่มเติม
ฉวีวรรณ ศรีไชยปลัด ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น 
โทร. 043-363178 ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา ได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ด้านงานวิจัย แก่ คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรประจำภาควิชารังสีวิทยาที่สนใจ

หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ข้างล่างนี้

https://forms.gle/SXDKds8a1f7CUsrZ9

Update: ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

download ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนทั้ง 3 สาขา
=> File Doc หรือ File PDF

**กำหนดการวันสัมภาษณ์**

– สาขารังสีวินิจฉัย วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Morning Conference ชั้น 1 ภาควิชารังสีวิทยา

– สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 0

– สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยรังสีรักษา ชั้น 0