ประชุมวิชาการ “GI Oncologic Imaging” โดย Prof. Mukesh G. Harisinghani, MGH, Boston, USA วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561

ขอเชิญ แพทย์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ประชุมวิชาการ
“GI Oncologic Imaging”
โดย Prof. Mukesh G. Harisnghani, MGH, Boston, USA
 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561
 AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 – 3

 

รังสีแพทย์และแพทย์ทั่วไป จำนวน 70 คน
แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 30 คน

 

– ค่าลงทะเบียนสำหรับรังสีแพทย์/แพทย์ทั่วไป/ผู้สนใจ                         3,500 บาท
– ค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์ใช้ทุน/ประจำบ้าน/ประจำบ้านต่อยอด     2,000 บาท

 

โดยโอนค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี  นางมนสิชา  วิชชาธรตระกูล
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
631-0-10345-9

*แนบหลักฐานการโอนในหน้าเว็บลงทะเบียน
ก่อนยืนยันการลงทะเบียน*

 

Website ลงทะเบียนออนไลน์ ==> คลิกที่นี่
หรือสแกน QR เพื่อเข้าสู่ Website ลงทะเบียนออนไลน์ **ทางภาควิชาฯ จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียน ผ่านทาง อีเมล หรือ โทรศัพท์ หาได้รับและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว**

 

———————————————————————————————-
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครติดต่อได้ที่
คุณฉวีวรรณ 043-363178 คุณสุกัญญา 043-363614
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
email: reg.radiomdkku@gmail.com

Download ==> Poster and Schedule

Download ==> หนังสือเชิญประชุม

Comments are closed.