ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (รอบ2) ประจำปี 2565

Download File ==> Click Here

  • สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
    รับสมัคร 16 – 28 มี.ค. 65
    สัมภาษณ์ 1 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง)
  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
    รับสมัคร 16 มี.ค. – 18 เม.ย. 65
    สัมภาษณ์ 21 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom (จะแจ้ง Link Zoom ในภายหลัง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-363614 ต่อ 18, 043-363178 คุณฉวีวรรณ
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ในวันและเวลาราชการ –

Comments are closed.