การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ 2563


Handout for Sessions

ระเบียบวิธีวิจัยและการวิพากย์บทความวิจัย โดย อ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

QR ระเบียบวิธีวิจัยและการวิพากย์บทความวิจัย โดย อ.ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

สถิติพื้นฐานในงานวิจัย โดย อ.จิตรจิรา ไชยฤทธิ์

QR สถิติพื้นฐานในงานวิจัย โดย อ.จิตรจิรา ไชยฤทธิ์

Diagnostic Study โดย ผศ.ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์

Prognostic Study โดย รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

QR Prognostic Study โดย รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

Intervention Study โดย อ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์

Systematic Review โดย พญ.ธนธรณ์ สวาสดิพันธ์

QR Systematic Review โดย พญ.ธนธรณ์ สวาสดิพันธ์

แบบประเมินการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

แบบประเมินการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

Video การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ => คลิกที่นี่

Video การอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ – Google ไดรฟ์ https://kku.world/fz4nk

Comments are closed.