ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ แพทย์ ผู้ผ่านการคัดเลือก Download แบบยืนยันการฝึกอบรมฯ กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมาที่ ธุรการภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
043-363178 คุณฉวีวรรณ

Comments are closed.