ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา ได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ด้านงานวิจัย แก่ คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรประจำภาควิชารังสีวิทยาที่สนใจ

หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ข้างล่างนี้

https://forms.gle/SXDKds8a1f7CUsrZ9

Comments are closed.